1/166A TTN25.1, Dương Công Khi, ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn

XÂY DỰNG DÂN DỤNGNGÀNH ĐÀO TẠO:

 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

◊ Chuyên ngành: - XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
- XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
◊ Thời gian đào tạo : 2 năm (hs Tốt nghiệp PTTH hoặc THBT)
  : 3 năm (Đối với hs Tốt nghiệp THCS)
  : 2 năm 3 tháng (Đối với hs lớp 12 nhưng chưa đậu tốt nghiệp)

1. VỀ KIẾN THỨC

  • Trình bày được những nội dung cơ bản về dự toán, vẽ kỹ thuật, cấu tạo và thi công công trình xây dựng;
  • Áp dụng những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để tính dự toán, thiết kế các ban vẽ kỹ thuật và tính kết cấu cho công trình.

2. VẼ KỸ NĂNG

  • Có khả năng tham gia triển khai thiết kế, tổ chức chỉ đạo, thi công các công trình xây dựng;
  • Có khả năng chỉ đạo toàn bộ công tác kỹ thuật từ khâu chuẩn bị xây dựng, xây dựng nghiệm thu bàn giao và bảo hành sau xây dựng đối với từng hạng mục công trình, các công trình quy mô nhỏ;
  • Áp dụng các thiết bị định hình để thiết kế công trình có quy mô nhỏ;
  • Có thể làm tổ trưởng, đội trưởng chịu trách nhiệm điều hành mọi công việc trong tổ, đội theo cơ chế mới hạch toán kinh doanh.

3. VỀ THÁI ĐỘ

  • Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.
  • Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

4. KHẢ NĂNG LIÊN THÔNG

  • Học sinh tốt nghiệp trung cấp được học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp, được học liên thông lên cao đẳng, đại học theo đúng chuyên ngành.