1/166A TTN25.1, Dương Công Khi, ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆPNGÀNH ĐÀO TẠO:   QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (QUẢN TRỊ DNSX)
◊ Chuyên ngành:   Quản lý doanh nghiệp (Quản trị DNSX)
◊ Thời gian đào tạo : 2 năm (hs Tốt nghiệp PTTH hoặc THBT)
  : 3 năm (Đối với hs Tốt nghiệp THCS)
  : 2 năm 3 tháng (Đối với hs lớp 12 nhưng chưa đậu tốt nghiệp)

1. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  • Được trang bị những kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên môn của ngành về quản trị nhân sự, văn phòng, tài chánh, các luật lệ về sản xuất, kinh doanh, thuế.
  • Có kỹ năng thực hành quản trị sản xuất, nhân sự, văn phòng.
  • Có kỹ năng phân tích tổng hợp và khái quát tình hình sản xuất và phát triển Kinh doanh.

2. THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

  • Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, môi trường kinh tế ứng dụng.