1/166A TTN25.1, Dương Công Khi, ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPNGÀNH ĐÀO TẠO:

   KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

◊ Chuyên ngành: - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
- KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
- KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
- KẾ TOÁN TIN
- HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
- KẾ TOÁN TỔNG HỢP
◊ Thời gian đào tạo : 2 năm (hs Tốt nghiệp PTTH hoặc THBT)
  : 3 năm (Đối với hs Tốt nghiệp THCS)
  : 2 năm 3 tháng (Đối với hs lớp 12 nhưng chưa đậu tốt nghiệp)

1. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Đào tạo nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ Kế toán trên máy tính.
 • Khai thác máy tính ứng dụng trong lĩnh vực Tài chánh.
 • Kế toán. Quản lý dữ liệu Kế toán - Thống kê, Nghiệp vụ thuế, báo cáo tài chính.

2. THỰC HÀNG ỨNG DỤNG

 • Học sinh Ngành Kế toán, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở các cơ quan, đơn vị tài chính chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế quốc dân với chức năng, nhiệm vụ là kế toán viên (Trung cấp ) và cán sự quản lý tài chính.
 • Thực hiện thành thạo các kỹ năng về:
    - Công nợ
    - Thu chi
    - Thuế, báo cáo tài chính
    - Kế toán thanh toán

3. KHẢ NĂNG LIÊN THÔNG

 •  Học sinh tốt nghiệp Trung cấp được học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp, được học liên thông lên Cao đẳng, Đại học theo đúng chuyên ngành hoặc các ngành Kinh tế khác.